จำนวนผู้สมัครสอบท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น  ความยากของข้อสอบที่เพิ่มขึ้น นี่อาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่จะทำให้คุณสอบเข้าราชการได้

อ. แมงปอ และ TPPA (สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ)
จึงได้รวบรวม ข้อสอบที่มีความแม่นยำสูง
เป็นข้อสอบที่ใช้ในการสอบจริง สอบติดจริง 
โดยตลอดที่ผ่านมา
มีผู้ที่สอบติด มาแล้วกว่า 80%

ABOUT US >

สถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) เกิดขึ้นจสกความร่วมมือของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทบาลัยชื่อดัง และเชื่อถือได้ ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาบุคคลากรที่มีความตั้งใจในการรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เข้าเป็นราชการในทุกองค์กรของภาครัฐ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัดและส่วนของประเทศ จึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบคำถามที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นจริง รวมถึงการผลิตคู่มือการสอบ และแนวข้อสอบที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สมารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม >

โทร: 084-651-4190

โทร: 062-474-2451

บริษัทเทเลพลัส มีเดีย จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 205/2 หมู่ที่ 5
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทปราการ