สถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) เกิดขึ้นจสกความร่วมมือของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทบาลัยชื่อดัง และเชื่อถือได้ ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาบุคคลากรที่มีความตั้งใจในการรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เข้าเป็นราชการในทุกองค์กรของภาครัฐ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัดและส่วนของประเทศ จึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบคำถามที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นจริง รวมถึงการผลิตคู่มือการสอบ และแนวข้อสอบที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สมารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม >

โทร: 084-651-4190

โทร: 062-474-2451

บริษัทเทเลพลัส มีเดีย จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 205/2 หมู่ที่ 5
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทปราการ

ABOUT US >

EVENTS

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.​