ABOUT US >

สถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) เกิดขึ้นจสกความร่วมมือของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทบาลัยชื่อดัง และเชื่อถือได้ ที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาบุคคลากรที่มีความตั้งใจในการรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เข้าเป็นราชการในทุกองค์กรของภาครัฐ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็น ส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัดและส่วนของประเทศ จึงจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาครัฐ THALAND PERSNAL GOVERNMENT ACADAMY (TPPA) ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ข่าวสาร และตอบคำถามที่ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นจริง รวมถึงการผลิตคู่มือการสอบ และแนวข้อสอบที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สมารถใช้ได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม >

โทร: 084-651-4190

โทร: 062-474-2451

บริษัทเทเลพลัส มีเดีย จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 205/2 หมู่ที่ 5
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทปราการ

สอบราชการ 2562

ยินดีต้อนรับสู่แหล่งข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ  หนังสือสอบราชการ ปี 2562 แหล่งที่มีความแม่นยำที่สุดในประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด

เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด สำหรับใช้สอบประจำปี 2562.

ประสบการณ์มากกว่า20ปี

รวบรวมจากทีมงานวิชาการมืออาชีพ ซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี.

ง่าย

สรุปเนื้อหา อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็นกับเรื่องที่ออกสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย.

แนวข้อสอบ

แนวข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ลำดับต้นๆ พร้อมเฉลย มีอธิบาย.

ตัวอย่างคนสอบผ่าน

SALE!